English / Dutch: Terms for Windows® 95
Engels / Nederlands: Termen voor Windows® 95

Compiled by Roy Davison - Dutch / English Translator - Specialisation: Data processing
Samengesteld door Roy Davison - Vertaler Nederlands / Engels - Specialisatie: Informatica

Additions and corrections are welcome
Toevoegingen en verbeteringen zijn welkom
RoyDavison@oldpaths.net

 

About ---- (Info)

Access Control (Toegangsbeheer) [tab in Network window]

Accessed (Laatst geopend) [last file access]

Access Rights (Toegangsrechten)

Access to your computer (Toegang tot uw computer)

Access Type (Toegangstype) [access control]

Accessories (Bureau-accessoires)

Adapter (Adapter) [network adapter card]

Add (Toevoegen)

Add New Hardware (Nieuwe hardware) [icon in Control Panel window]

Add Printer (Printer toevoegen) [wizard]

Add/Remove Programs (Software) [icon in Control Panel window]

Advanced (Geavanceerd)

Always On Top (Altijd op voorgrond)

Annotate (Aantekenen)

Annotation (Aantekening)

Appearance (Vormgeving) [desktop properties tab]

Apply (Toepassen) [Button]

Archive (Archief) [file properties]

Arrange Icons (Pictogrammen Schikken)

Authorized users (Gemachtigde gebruikers)

Auto Arrange (Automatisch Schikken)

Auto Hide (Automatisch verbergen)

Back (Vorige) [on help menu bar and wizard button]

Background (Achtergrond) [tab]

Backslach (Backslash)

Backup (Reservekopie Maken) [verb]

Backup (Reservekopie) [noun]

BACKSPACE (BACKSPACE)

Bitmap Image (Bitmap-afbeelding)

Box (Vakje) [check box]

Briefcase (Werkmap) [icon on desktop]

Browse (Bladeren)

Buttons (Knoppen)

Call (Oproepen) [on HyperTerminal menu bar]

Calling card (Telefoonkaart) [in HyperTerminal Connect dialog box)

Cancel (Annuleren)

Capacity (Capaciteit) [disk]

Cascade (Trapsgewijs) [window arrangement on screen]

CD Player (CD-speler)

Check box (Selectievakje) [in Add/Remove Programs Properties dialog box]

Check box (Aankruisvakje) [alternative designation in Dutch]

Clear (Wissen) [on the Edit menu / button in Taskbar Properties window]

Click it (Klik erop)

Click the check box (Selecteer het selectievakje)

Click X, and then click Y (Achtereenvolgens op X en Y klikken)

Client (Cliënt) [network client]

Clipboard (Klembord)

Clipboard Viewer (Klembord viewer)

Close (Sluiten) [folder]

Close (Afsluiten) [file]

Close Button (Knop Sluiten) [window]

Collapse (dichtklappen?) [file display]

Color eraser (Kleurengom) [Paint]

Color box (Kleurenset) [Paint]

Command (Opdracht)

Command Buttons (opdrachtknoppen)

Command Line (Opdrachtregel)

Command prompt (Opdrachtaanwijzing)

Comment (Opmerking)

Communications (Communicatie) [Windows Setup]

Compare (Vergelijken) [tab in Backup dialog box]

Component (Component) [Windows component]

Componenten (Onderdelen) [Windows Setup - Windows components]

Compose (Opstellen) [on menu bar in Microsoft Exchange]

Compress (Comprimeren) [data]

Configuration (Configuratie) [tab in Network window]

Confirm (Bevestigen)

Confirm File Delete (Verwijderen van bestand bevestigen) [title bar]

Connect (Verbinden) [button to dial phone number]

Contents (Inhoud)

Continued on next page (Zie ook volgende pagina)

Control Panel (Configuratiescherm)

Copy (Kopiëren)

Copy Disk (Diskette kopiëren_)

Copy from? (Van waar?) [Diskette]

Copy Here (Hierheen Kopiëren) [on Shortcut Menu]

Copy to? (Naar waar?) [Diskette]

Copy System Files Only (Alleen Systeembestanden Kopiëren) [Format Type]

Cover Page Editor (Faxvoorblad-editor) (Microsoft Fax)

Create (Maken)

Create Shortcut (Snelkoppeling maken) [on the File menu]

Create Shortcut(s) Here (Hier snelkoppeling(en) maken) [on Shortcut Menu]

Created (Gemaakt) [file]

Current (Huidige)

Customize (Aanpassen)

Customize the way Windows looks (Het uiterlijk van Windows aanpassen)

Cut (Knippen)

Date Deleted (Verwijderd op) [heading in Recycle Bin dialog box]

Date Modified (Laatste Wijziging)

Date/Time (Datum en tijd) [icon in Control Panel window]

Default, By (Standaard)

Defrag (Defragmentatie)

Defragmenter (Defragmentatie) [utility]

Delete (Verwijderen) [on the File menu]

Description bar (Omschrijvingsbalk) [check box description]

Desktop (bureaublad)

Details (Details)

Device (Apparaat)

Device Options (Apparaatopties) [tab in Printer Properties dialog box]

Dialog box (Dialoogvenster)

Dialing from (Kiezen vanuit) [in Connect to dialog box]

Dial Properties (Kieseigenschappen)

Dial-Up Networking (Externe toegang)

Direct Cable Connection (Directe kabelverbinding)

Directories (Directory's) [plural]

Disk Defragmenter (Defragmentatie) [utility]

Display (Weergave) [Display Properties]

Display (Weergeven) [button on Help Topics window]

Display (Beeldscherm) [icon in Control Panel window]

Documents (Documenten)

Documents Menu (Menu documenten)

Document window (Documentvenster)

Domain (Domein)

Double-click (Dubbelklik op) [verb]

Down arrow on drop-down list box (Vervolgkeuzepijl)

Drag (Slepen)

Drawing Area (tekengebied) [Paint]

Drive (Station)

Drive letter (Stationsaanduiding)

DriveSpace (DriveSpace) [utility]

Drop-down list box (Afrollijst)

Edit (Bewerken) [on menu bar]

Empty part of the window (Leeg stuk van het venster)

Empty Recycle Bin (Prullenbak Leegmaken)

Entire Network (Volledige netwerk) [icon in Network Neighborhood window]

Erase (Wissen)

Exit (Afsluiten) [on File menu and button in Select Drive dialog box]

Expand (ontplooien? ontvouwen? ) [file display]

Explanation (Uitleg)

Explorer (Verkenner)

Extension (Extensie)

Fax Viewer (Faxweergave) [Microsoft Fax]

Feature (Functie)

Features (Functies/Voorzieningen)

File (Bestand)

File and Print Sharing (Bestanden en printers delen) [button]

File | Format_ (Bestand | Formatteren_)

File Manager (Bestandsbeheer)

File name (Bestandsnaam)

Filename (Bestandsnaam) [path file name]

Files of type: (Bestandstypen:) [name of drop-down list box]

File | Rename (Bestand | Wijzigen) [?]

File | Restore (Bestand | Terugzetten)

File Types (Bestandstypen)

Find (Zoeken)

Find Now (Nu zoeken) [button]

Floppy disk (Diskette)

Floppy drive (Diskettestation)

Folder (map)

Folder one level above (Bovenliggende map)

Fonts (Lettertypen)

Format (Formatteren) [verb]

Format (Opmaak) [on menu bar]

Format Type (Formatteringstype)

Free (Vrij) [heading for amount of space free]

Free space (Lege ruimte)

Full (Volledig) [Format Type / access control]

Full Access (Volledige toegang) [access control]

General (Algemeen)

Go to (Ga naar)

Graphics (Afbeeldingen) [tab in Printer Properties dialog box]

Handy (Binnen handbereik / bij de hand)

Hard disk (Vaste schijf)

Have Disk (Diskette) [button]

Help (Help)

Hide (Verbergen)

Hiden (Verborgen) [check box description]

Highlight (Markeren)

HyperTerminal (HyperTerminal)

Icons (Pictogrammen)

Identification (Identificatie) [tab in Network window]

Image (Afbeelding) [on Paint menu bar]

Inbox (Postvak IN) [Microsoft Exchange]

Include subfolders (Inclusief onderliggende mappen) [name of check box]

Index (Index)

Index entry (Indexvermelding)

Insert (Invoegen) [on menu bar]

Insertion point

Install (Installeren) [program]

Install/Uninstall (Installeren en verwijderen) [tab in Add/Remove Programs Properties window]

Internet access provider (Internet-toegangsbron)

Item (Item)

Image (Afbeelding) [on Paint menu bar]

Include (Inclusief) [check box description]

Invert Selection (Selectie omkeren)

Jobs (Opdrachten) [in queue]

Label (Label) [disk]

Layout (Indeling) [on menu bar in Fax Cover Page Editor]

Left mouse button (Linkermuisknop)

Line up icons (Uitlijnen op raster)

List (Lijst)

List Box (keuzelijst)

Local printer (Lokale printer)

Location (Lokatie)

Logging on to (Aanmelling bij)

Log on (Aanmelden) [verb]

logon procedure (inlogprocedure)

Making Your Work Mobile (Uw werk meenemen)

Mail message (E-mail-bericht)

Mapping a drive letter to (Een stationsaanduiding toewijzen aan)

Maximize (Maximaliseren)

Media Player (Media-afspeelapparaat)

Menubar (menubalk)

Message Box

Microsoft Exchange (Microsoft Exchange)

Microsoft Fax (Microsoft Fax)

Microsoft Network, The ("The Microsoft Network")

Minimize (Minimaliseren)

Minimize All (Alle vensters minimaliseren)

Mode (Modus)

Modified (Gewijzigd) [file]

Mouse (Muis)

Mouse pointer (Muisaanwijzer)

Move (Verplaatsen) [files and folders]

Move Here (Hierheen verplaatsen) [on Shortcut Menu]

Multilanguage Support (Meertalige ondersteuning) [Windows Setup]

Multiple items (Meerdere items)

My Computer (Deze computer)

Name & Location (Naam en Lokatie)

Network adapter (Netwerkadapter)

Network Neighborhood (Netwerkomgeving)

Network resources (Netwerkbronnen) [folders and printers]

New Search (Opnieuw zoeken)

Next (Volgende) [button]

Next Search (Opnieuw zoeken) [button]

Next Step (Volgende Stap)

Note (Opmerking)

Notification area (Berichtgebied) [on task bar]

Objects (Objecten)

OLE (Object Linking and Embedding)

On the Road (Onderweg)

Online (Online)

Online Tour (Online rondleiding)

On Top (Op voorgrond)

Open (Openen)

Optimizing Your Computer (De computer optimaliseren)

Options (Opties)

Options | Copy (Opties | kopiëren)

Options | Keep Help on Top (OptiesI | Help op the voorgrond houden)

Options | Print Topic (Opties | Onderwerp afdrukken)

Options | Use System Colors (Opties | Systeemkleuren gebruiken)

Original Location (Oorspronkelijke lokatie) [heading in Recycle Bin dialog box]

Other options (Overige opties) [Format options]

Page Setup (Pagina-instelling) [on File menu]

Passwords (Beveiliging)

Paste (Plakken)

Paste Link (Koppeling plakken) [on the Edit menu]

Paste Shortcut (Snelkoppeling plakken)

Paste Special (Plakken Speciaal) [on the Edit menu]

Pause Printing (Afdrukken Onderbreken)

Performance (Prestaties) [computer]

Permission (Toestemming) [to use shared resources]

Permission setting (Machtigingsinstelling)

Phone Dialer (Telefoonkiezer)

Plug and Play (Plug en Play)

Pointer (Aanwijzer)

Point to (Aanwijzen) [to make a selection on a menu]

Point to (Wijs aan) [to make a selection on a menu]

Pop-up explanation (Uitleg op de voorgrond)

Preemptive multitasking (Soepele multitasking)

Press (Druk op)

Press and hold down the mouse button (Houd de muisknop ingedrukt terwijl u)

Pressing and holding down (Ingedrukt te houden)

Previous Step (Vorige stap)

Primary Network Logon (Primaire netwerkaanmelding) [name of drop-down list box]

Print (Afdrukken) [button and on File menu]]

Printers (Printers)

Print Manager (Afdrukbeheer)

Print Preview (Afdrukvoorbeeld) [on File menu]

Program Manager (Programmabeheer)

Programs (Programma's)

Progress (Voortgang) [heading on printer window]

Properties (Eigenschappen) [on the File menu]

Protocol (Protocol) [netwerk protocol]

Purge Print Jobs (Printertaken verwijderen)

Queue (Wachtrij)

Quick (Snel) [format type]

Quick View (Snel weergeven) [on the File menu]

Radio buttons (keuzerondjes)

Readme file (Leesmij-bestand)

Read-only (Alleen-lezen)

Redo (Opnieuw)

Recycle Bin (Prullenbak) [icon on desktop]

Refresh (Vernieuwen)

Regional Settings (Landinstellingen) [icon in Control Panel window]

Release the mouse button (Laat de muisknop los)

Remove (Verwijderen) [snelkoppeling verwijderen and on button]

Rename (Naam wijzigen) [on the File menu]

Repeat (Herhalen)

Resources (bronnen) [shared folders, documents and printers on network]

Restart (Opnieuw opstarten)

Restore (Vorig formaat) [window size]

Restore (Terugzetten) [Backup file]

Retrieve (Terughalen) [deleted file in Recycle Bin]

Return (Terugkeren]

Rich Text File (RTF-document) [on File | New menu]

Right mouse button (Rechtermuisknop)

Ruler (Liniaal)

Run (Uitvoeren)

Run (Starten) [Title of window]

Run Minimized (Starten als pictogram)

Save (Opslaan) [on the File menu and on button]

Save As_ (Opslaan als_) [on the File menu]

Save as type (Opslaan als) [by drop-down list box on Save As menu]

Save in (Opslaan in) [by drop-down list box on Save As menu]

Scale (Schaal) [on Media Player menu bar]

Scan Disk (Schijfcontrole)

Screen (Scherm)

Screen message (Schermbericht)

Screen Prints (schermafdrukken)

Screen Saver (Schermbeveiliging) [tab]

Scroll (Schuiven) [verb]

Scrollbar (schuifbalk)

Select All (Alles selecteren)

Select Drive (Station selecteren) [dialog box title bar]

Selected (Geselecteerd)

Send To (Kopiëren naar) [on the File menu]

Server (Server)

Service (Service) [netwerk service software]

Service software (Service-software)

Set As Default (Als standaard instellen)

Settings (Instellingen)

Settings | Taskbar (Instellingen | Taakbalk)

Set up (Installeren) [new program]

Setup Disk (Setup-diskette)

Shared computer/folder (Gedeelde computer/map)

Share-level access control (Toegangsbeheer op share-niveau)

Share name (Share-naam) [on Sharing tab sheet in Share dialog box]

Sharing (Delen) [on File menu / tab name in dialog boxes]

Shortcut (Snelkoppeling)

Shortcut key (Sneltoets)

Shortcut menu (Snelmenu)

Show (Weergeven)

Show Clock (Klok Weergeven)

Show Small Icons (Kleine pictogrammen)

Shut Down (Afsluiten) [selection bar on Start menu]

Shut down computer (Computer uitschakelen)

Shut down Windows (Windows afsluiten)

Size (Grootte)

Size (Omvang) [file size]

Sound Recorder (Geluidsrecorder)

Sounds (Geluiden) [icon in Control Panel window]

Space available on disk (Beschikbare schijfruimte)

Space required (Benodigde schijfruimte)

Standard icon (Standaardpictogram)

Start (Beginnen) [button in Format and Copy dialog box]

Start button (Knop Start, Start-knop)

Started at (Gestart op) [heading on print window]

Start Menu Programs (Programma's Van Het Menu Start)

StartUp (Opstarten)

StartUp folder (map Opstarten

Startup Disk (Opstartdiskette)

Statistics (Statistieken) [tab]

Status bar (statusbalk)

Stop (Stoppen) [button]

Subfolder (Onderliggende map)

Substitution table (Vervangingstabel) [for fonts]

Summary (Samenvatting) [tab]

System Tools (Systeemwerkset)

System Settings (Systeeminstellingen)

Tab (Tabblad)

Taskbar (Taakbalk)

Taskbar Properties (Eigenschappen voor Taakbalk) [on title bar]

Text box (Invoervak)

Time Zone (Tijdzone)

Tip (Tip)

Title bar (Titelbalk)

Tools (Extra) [on menu bar]

Top, Always On (Voorgrond, Altijd op)

Topics, Help (Help-Onderwerpen) [window title and tab]

Textboxes (tekstvakken)

Text Document (Tekstdocument)

Thorough (Uitgebreid) [Type of test]

Tile Horizontally (Onder elkaar) [window arrangement on screen]

Tile Vertically (Naast elkaar) [window arrangement on screen]

Title Bar (titelbalk)

Toolbar (Werkbalk)

Tool Box (Werkset)

Tools (Extra) [on menu bar]

ToolTip (ToolTip)

Tour (Rondleiding)

Transfer (Overbrengen) [on HyperTerminal menu bar]

Transfer items (Items verplaatsen)

Troubleshooting (Probleemoplossing) [heading in Help]

Troubleshooting (Problemen oplossen) [in tekst]

Turn off computer (Computer uitschakelen)

Type (Typen) [verb]

Type of test (Controletype)

Undo (Ongedaan maken)

Uninstall (Verwijderen) [on tab in Add/Remove Programs Properties window]

Untitled (Naamloos) [window title]

Update (Bijwerken) [file]

Up One Level button (knop Bovenliggende map)

Useful (Handig)

User-level access control (Toegangsbeheer op gebruikersniveau)

User Name (Gebruikersnaam)

Utilities (Hulpprogramma's)

View (Beeld) [on menu bar]

What's This? (Wat Is Dit?)

Windows feature (Windows-functie)

Windows Setup (Windows Setup) [tab in Add/Remove Programs Properties dialog box]

Wizard (Wizard)

WordPad (WordPad)

Workgroup (Werkgroep)

You Can Now Safely Turn Your Computer Off (U kan nu uw PC uitzetten)